Sabiya (SET) (Ready Stock)
Rp 449,000 - Rp 479,000
 : 910g